תנאי שימוש באתר

  1. הגדרות

להלן הפרוט וההגדרה למונחים , כפי שהם מוצגים בתנאי שימוש אלה:

האתר – אתר האינטרנט בכתובת bag.co.il  ו/או www.bag1.co.il

חברת  בג –  ביג בג שיווק 2000 בע"מ

ח.פ 512879693

בכתובת שוקן 27 תל אביב.

המוצרים- השקיות, האריזות, מוצרים הנלווים, קופסאות וכל הפריטים שמוצגים שבאתר.

 

  1. כללי-

א. אתר זה משמש כאתר קטלוגי של מוצרי אריזה שקיות נייר ומוצרים נלווים , אשר מיוצרים ע"י חברת בג.  במסגרת האתר ניתן יהיה לשלוח הצעות מחיר, ליצור קשר עם חברתנו ולהתעדכן במוצרים שמתעדכנים מעת לעת.

לכל שאלה או הבהרה או בירור ניתן לפנות לשירות הלקוחות שלנו בכתובת שוקן 27 קומה 2 תל אביב מיקוד 6653210. בטלפון : 03-5185000, פקס 03-6818370, במייל bag@bag1.co.il

ב. תנאי שימוש אלה מנוסחים מטעמי נוחות בלשון זכר, אולם הם פונים לשני המינים כאחד.

ג. תנאי שימוש אלו מהווים הסכם בנוגע לשימוש, הפעילות והשירותים המוצעים לך באתר, השירותים הניתנים לך במסגרת האתר מוצעים לשימושך בתנאי שתקבל ותנהג ע"פ הוראות תנאי השימוש אלה  ו/או הוראות ותנאי תקנונים אחרים המפורסמים ו/או שיתפרסמו באתר מעת לעת המהווים חוזה התקשרות בינך לבין חברת ביג בג שיווק (2000) בע"מ בעניין הנושאים המפורטים בו. עצם השימוש שלך או של מי מטעמך באתר, יהווה אישור להסכמתך לכל תנאי השימוש המפורטים במסמך זה ללא כל שינוי או הסתייגות. אם אינך מסכים לתנאי השימוש באתר, אינך רשאי לעשות כל שימוש באתר או בשירותיו.

 

3.זכויות יוצרים ודין שיפוט

 

א. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, הדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושו של חברת בג בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, הגדלים, המידות, תיאור ועיצוב האריזות, פריסות האריזות וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.

ב. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, פריסות,  עיצוב השקיות, תמונות המוצרים\מוצרים וכיוצא בזאת, בלא קבלת רשותה של חברת בג  מראש ובכתב.

ג. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים, ברשימת המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמתה של חברת בג מראש ובכתב.

ד. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר בתמונות או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של הנהלת חברת בג מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה, אם תינתן.

ה. כל התוכן המילולי, אייקונים, כל מידע ו/או תצוגה המופיעים בחנות, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם בחנות, הנם בבעלותם הבלעדית של חברת בג ובעליו.

ו. יש להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד.

ז. הדין שיחול על תנאי שימוש אלה , הוא הדין הישראלי בלבד.

ח. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז ת"א בלבד.

 

  1. סודיות מידע-

א. הרשמה לאתר: במידה ותירשם לחלק משירותי האתר (כגון שליחת הצעות מחיר/ או יצירת קשר וכו'), הרישום ייעשה באמצעות חשבונך ברשתות חברתיות כגון פייסבוק. רישומך באמצעות חשבון הרשת החברתית שלך, מהווה את ההסכמה שלך למסור לנו מידע וגישה למידה הבסיסי אודותיך כפי שמצוין בפרופיל הרשת החברתית שלך (כגון, השם שלך, כתובת דוא"ל שלך, וכל מידע ותוכן אחר הזמין לעיון בחשבון הרשת החברתית שלך. הגישה כאמור מוגבלת לתכנים אשר אתה מאפשר  בהתאם להגדרת הפרטיות שלך באותה הרשת החברתית. חברתנו רשאית לקבוע ולאפשר דרכי רישום נוספות לאתר האינטרנט, שבמהלכן תתבקש למסור לנו פרטים אישיים אודותיך ופרטי יצירת קשר. בג תשתמש במידע אישי זה רק על-פי מדיניות פרטיות זו או על-פי הוראות כל דין.

בעת הרשמתך לאתר, הנך מסכים כי קראת את תקנון זה והנך מסכים לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהא לך או למי מטעמך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או חברת בג ו/או הנהלת האתר ו/או מי ממנהלי החברה ו/או עובדיה בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.
ב. החברה נוקטת צעדים סבירים לאבטחת המידע האמור והשימוש בו. על אף האמור, אין באפשרות החברה לאבטח את מערכות המידע וההתקשרות באופן אשר ימנע חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור במידע. החברה לא תהא אחראית במקרה של חשיפה ו/או גילוי ושימוש במידע הרשום אשר התבצע ע"י חדירות בלתי מורשות של כל גורם אחר מלבד החברה.
החברה לא תמסור את פרטיך לצדדים שלישיים, אלא אם תהיה לה חובה לעשות כן עפ"י צו שיפוטי, או שהחברה תקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על ידי הנרשם ובכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הנרשם לבין החברה. בכל מקרה מהסוג הנ"ל, החברה תהא רשאית למסור את פרטיך האישיים לכל גורם הטוען כי נפגע כתוצאה ממעשיך באתר ו/או בהתאם להוראות בית המשפט.
ג. החברה רשאית לעשות שימוש בפרטים שתמסור באתר ובמידע שיעמוד לרשותה אודות דפוסי השימוש באתר, וזאת למטרת ייעול השירותים שהיא מציעה, ליצירת הקשר עמך (במקרה הצורך) ולצרכים סטטיסטים.
באתר זה נעשה שימוש ב'עוגיות" (cookies), על מנת ללקט נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר וכדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות. 'עוגיות' הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר ושומר על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. קבצים אלה מכילים מידע שונה כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שאת/ה מבקש/ת לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. המידע בקבצים אלו מוצפן, והחברה נוקטת אמצעי זהירות על מנת להבטיח שמחשבי האתר בלבד יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.

ד. במקרים שאינם בשליטה ו/או נובעים מכוח עליון, החברה לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שיגרם למשתמש או למי מטעמו, אם מידע יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

 

  1. תנאים נוספים

א. האתר ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי, כתוצאה משימוש שלא על פי תנאי שימוש אלה.

ב. חברת בג  ו/או מי מטעמה אינם אחראים לכך שהשרת, אשר באמצעותו עובד האתר, יהיה נקי מווירוסים או מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של המשתמש או בציוד אחר של המשתמש בזמן שזה נכנס ו/או משתמש באתר בדרך אחרת.

תמונות המוצרים המוצגות באתר הן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את הנהלת האתר. מובהר ומוסכם כי חברת בג תשתדל לעשות כמיטב יכולתה על מנת להציג בפני הלקוחות תמונות מדויקות ככל האפשר.

ג.טעות סופר בתיאור המוצר לרבות גודל/מידה/ תמונת ההמחשה, לא תחייב את החברה ו/או האתר. תמונות המוצרים נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר לבין המוצרים בפועל.

ד. החברה עושה ככל שביכולתה לתת מענה לכל הפניות הנשלחות מהאתר. על אף האמור, החברה תהא מוגנת מפני תביעות בגין אי מענה לפנייה אשר נשלחה מהאתר.